Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Tarieven advocaat

Om de stap naar degelijk persoonlijk juridisch advies klein te houden kost een eerste informatieve consultatie 50 euro exclusief BTW voor ongeveer een halfuur.

Het verloop van een gerechtelijke procedure is vaak moeilijk te voorspellen en daardoor is ook een voorafgaande begroting van de kost van de procedure onmogelijk.

De totale kost van de procedure zal namelijk mee bepaald worden door de houding van de tegenpartij, de verzoeken van de rechtbank en andere elementen die pas in de loop van de procedure zullen duidelijk worden.

In het algemeen zijn volgende zaken belangrijk voor de bepaling van de totale kost:

- Het ereloon

Het ereloon is een uurtarief waaraan de prestaties verricht worden zoals het opzoekwerk, schrijven van brieven/e-mails, uitwerken van conclusies, consultaties, telefoongesprekken of pleiten ter zitting.

- De kosten

De kosten bestaan enerzijds uit kosten die door het kantoor worden voorgeschoten zoals gerechtsdeurwaarderskosten of griffiekosten en anderzijds uit kantoorkosten zoals brieven, kopies, omslagkosten,...

- rechtsplegingsvergoeding

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitair bepaald bedrag ter vergoeding van de advocatenkosten die betaald dient te worden door de tegenpartij, aan de partij die in het gelijk gesteld wordt.

- Rechtsbijstandsverzekering

Vaker dan men denkt, zijn de kosten van een advocaat gedekt door een rechtsbijstandsverzekering.

U dient hiervoor uw verschillende verzekeringen na te gaan of het kantoor te vragen om dit voor u te bekijken.

- Juridische tweedelijnsbijstand

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor aanspraak te maken op juridische tweedelijnsbijstand is het kantoor bereid om pro-deo op te treden.

Het kantoor hecht vooral veel belang aan duidelijke en heldere afspraken in ieders belang.

Aarzel niet om hieromtrent bijkomende vragen te stellen of de verdere details op de website na te gaan.