Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Nieuwe rolrechten: Toegang tot de rechtbank wordt duurder

17/09/2015

Vanaf 01.06.2015 werd een nieuw systeem met hogere griffierechten ingevoerd.

Dergelijk rolrecht betreft een fiscale heffing die dient betaald te worden via de griffie op het ogenblik dat men een burgerlijke procedure inleidt via  een verzoekschrift of een dagvaarding.

Hieraan dient onmiddellijk toegevoegd te worden dat er een aanzienlijke vrijstelling van toepassing is voor zaken ingeleid voor de arbeidsrechtbank en fiscale kamers.

Voor de familierechtbanken geldt eveneens een vast voorkeurtarief.

ROLRECHTEN ARBEIDSGERECHTEN EN FISCALE KAMERS

Er geldt een vrijstelling van rolrechten voor zaken waarbij in de inleidende akte niet meer gevorderd wordt dan 250.000 euro.

Indien de waarde van de vordering 250.000 euro overstijgt geldt volgend tarief :

VRIJSTELLING of BIJZONDER TARIEF 

Aard van de rechtbank Waarde van de vordering Bedrag van het recht
Arbeidsrechtbank en fiscale kamers van de rechtbank van eerste aanleg (1ste graad)

tot € 250.000

      -
van € 250.000,01 tot 500.000                                       € 300   

meer dan € 500.000

  € 500
Arbeidshof en fiscale kamers van het hof van beroep (beroep)

tot € 250.000

     -

van € 250.000,01 tot 500.000

  € 600

meer dan € 500.000

  € 800
Hof van Cassatie voor de voorzieningen tegen beslissingen van de arbeidsrechtbanken en de fiscale kamers

tot € 250.000

     -

van € 250.000,01 tot 500.000

  € 800

meer dan € 500.000

 € 1.200

 

VOORKEURTARIEF FAMILIERECHTBANK

Voor procedures ingeleid voor de familierechtbank geldt een verlaagd forfaitair tarief dat niet gebonden is aan de waarde van de vordering.

 

Aard van de rechtbank   Bedrag van het recht

Familierechtbank (afdeling van de rechtbank van eerste aanleg)

    € 100
Hof van Beroep (familiekamer)     € 210

Hof van Cassatie tegen arresten van het hof van beroep of de uitspraken van de familierechtbank uitgesproken in graad van beroep 

    € 375

 

ROLRECHTEN OVERIGE BURGERLIJKE ZAKEN 

In de overige burgerlijke zaken gelden, behoudens een aantal uitzonderingen,  volgende tarieven :

ALGEMEEN TARIEF 

Aard van de rechtbank              

      Waarde van de vordering                                 Bedrag van recht 

Vredegerecht

Politierechtbank

tot € 2.500 of niet in geld waardeerbare vorderingen 

       € 40
Boven de € 2.500         € 80

Rechtbank van eerste aanleg               

 

Rechtbank van koophandel 

tot € 25.000 of niet in geld waardeerbare vorderingen 

     € 100
van € 25.000,01 tot € 250.000      € 200
van € 250.000,01 tot € 500.000      € 300 
boven de € 500.000      € 500
Hof van beroep 

tot € 25.000 of niet in geld waardeerbare vorderingen 

     € 210
van € 25.000,01 tot € 250.000      € 400
van € 250.000,01 tot € 500.000      € 600
boven de € 500.000      € 800
Hof van Cassatie  tot € 25.000 of niet in geld waardeerbare vorderingen       € 375
van € 25.000,01 tot € 250.000      € 500
van € 250.000,01 tot € 500.000      € 800
boven de € 500.000      € 1.200

 

GOED OM WETEN

  • De rolrechten zijn - behoudens enkele uitzonderingen - verschuldigd per eisende partij
  • de rolrechten worden vastgesteld op basis van de waarde van de vordering zoals omschreven in de dagvaarding of het verzoekschrift, latere verhogingen, verlagingen  of tegenvorderingen die doorgevoerd worden tijdens de procedure hebben geen invloed
  • Indien de waarde van de vordering aanvankelijk provisioneel wordt begroot, dient op het ogenblik van de inleiding toch reeds de omvang van de uiteindelijke vordering geraamd te worden, en zullen de rolrechten bepaald worden op basis van deze inschatting
  • De eisende partij dient de rolrechten in eerste instantie te betalen, doch aan het einde van de procedure kan en zal de rechter deze normaal ten laste leggen van de in het ongelijk gestelde partij.