Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Gulzige apps winnen Big Brother Awards 2015 (publieksprijs) Genomineerd door Orde van Vlaamse Balies

26/08/2015

 

Brussel, 15 oktober – De mobiele data apps winnen dit jaar de publieksprijs van de Big Brother Awards, georganiseerd door de Liga voor Mensenrechten. De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, was voor de eerste keer partner van de awards en had de apps genomineerd.

“Mensen staan te weinig stil bij wat die gulzige apps allemaal over hen te weten komen. Dit wilden wij onder de aandacht brengen. Je hebt als gebruiker gewoon te weinig vat op die apps. Daarom steunt de OVB de hervormingen van minister Geens voor de dataretentiewet op voorwaarde dat zij rekening houden met de Europese rechtspraak en de pijnpunten die wij bij die nominatie aankaarten,” aldus Gracy Saerens van de Orde van Vlaamse Balies.

Niet iedereen weet hoe de apps van onze smartphone exact werken. Juist daarom rijzen steeds vaker discussies over de privacy en de schending daarvan door apps. Apps gebruiken namelijk persoonlijke gegevens, die zij uit uw smartphone distilleren. Dat doen ze niet alleen om te functioneren, maar ook om er omzet uit te genereren ten voordele van de eigen ontwikkelaars, van ontwikkelaars van een andere app of zelfs van derden en overheden. Het gaat dan om raadpleging, opslag en zelfs gebruik van gegevens zoals de locatie van de gebruiker, de contacten die de gebruiker in zijn smartphone heeft staan, de ID van het gebruikte toestel en zelfs het telefoonnummer gelinkt aan het toestel waarmee de app wordt gebruikt.

Consument neemt het niet ernstig genoeg

Veelal wordt een gebruiker dan ook op voorhand toestemming gevraagd om die persoonlijke data te mogen gebruiken ofwel net voor de installatie van de app op het toestel ofwel telkens een bepaalde dienst of actie moet worden doorgevoerd. Het verhaal is echter genuanceerder.

De gebruiker beseft immers niet ten volle wat die datavergaring precies inhoudt. Wanneer worden gegevens bijgehouden en tegen welke frequentie, voor welk doel? Bovendien worden apps regelmatig geüpdatet zonder dat men hierbij een nieuwe toestemming/machtiging van de gebruiker vraagt.

Een tweede probleem is het gebruik van zgn. third party libraries die doelgerichte reclame mogelijk maken en consumentengedrag analyseren. De app slaat persoonsgegevens die hiervoor nuttig zijn op en de eigenaar van de app verkoopt ze vaak door aan derden.

Ondoorzichtig privacybeleid

Daarnaast is er de tweeledige kwestie van het privacybeleid. Apps bieden niet altijd de mogelijkheid om hun privacybeleid te raadplegen voor de installatie of update. Bovendien kan men nooit met zekerheid weten in hoeverre de app of de ontwikkelaar zich effectief houdt aan zijn zogenaamd

privacybeleid. Gebruikers weten namelijk zelden wanneer hun gegevens worden vergaard, gerepertorieerd en gebruikt of doorgegeven, iets wat omzeggens niet te achterhalen is.

***

Met de Big Brother Awards wordt jaarlijks de grootste privacyschender “beloond”. De Big Brother Awards is een organisatie van de Liga voor Mensenrechten, in samenwerking met de Orde van Vlaamse Balies, de Vlaamse Vereniging van Journalisten, de Kinderrechtencoalitie, Ligue des Droits de l'Homme, European Digital Rights, datapanik.org, Mediawijsheid en de Koninklijke Vlaamse Stadsschouwburg.

EINDE

Over de Orde van Vlaamse Balies

De Orde van Vlaamse Balies is het overkoepelend orgaan van alle advocaten die aan de 14 Vlaamse balies verbonden zijn. De Orde van Vlaamse Balies heeft tot doel voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling te ijveren, de praktijkuitoefening te bevorderen en overleg te plegen over alle onderwerpen die voor de advocatuur en de rechtzoekende van belang zijn. De meer dan 10 000 Vlaamse advocaten kiezen hun afgevaardigden voor de algemene vergadering. De algemene vergadering vormt het parlement, stippelt de belangrijkste beleidslijnen uit en duidt de leden van de raad van bestuur aan. De Orde van Vlaamse Balies is sinds 1 mei 2002 operationeel (inwerkingtreding KB 17 februari 2002), maar was sinds 7 februari 1998 als 'Vereniging' actief.