Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Bemiddelaar

Na een geschil moeten partijen nog vaak samen verder omdat ze een gezamenlijk belang hebben, zoals hun gemeenschappelijke kinderen

Daarom is het belangrijk,vooral bij zaken tussen familie- of gezinsleden, om eerst te pogen samen tot een minnelijke akkoord te komen.

Mr. Van Wesemael helpt jullie, als bemiddelaar, samen een oplossing te zoeken. Sneller, goedkoper en vooral met een beter gevoel achteraf!

Bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar twee of meer partijen helpt om hun meningsverschillen of belangentegenstellingen op te lossen.

De bemiddelaar zal pogen om de beide partijen terug met elkaar te leren communiceren met het oog op hun gemeenschappelijke belangen om zo tot een akkoord te komen.

Concreet is het kantoor gespecialiseerd in de verschillende domeinen van de familiale bemiddeling.

Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling is een manier om waardig uit elkaar te gaan en veel kost en tijd te besparen.

Samen pogen we een akkoord te vinden over alle elementen die noodzakelijk zijn om een echtscheiding met onderlinge toestemming te kunnen bereiken, zoals de uitgebreide regeling voor de kinderen, persoonlijke alimentatie en financiële vergoedingen.

De bemiddelaar stelt uiteindelijk een regelingsakte op en richt een verzoekschrift aan de Rechtbank om de echtscheiding te bekomen conform het bereikte akkoord.

Op deze manier hoeft u niet verschillende malen naar de rechtbank te gaan of veel geld te betalen aan advocaten en gerechtskosten.

Met echtscheidingsbemiddeling kiest u voor een efficiënte, waardige en goedkope manier van scheiden waar u zelf maar ook uw kinderen de voordelen van zullen ondervinden.

 

Ouderschapsbemiddeling

Ook na een echtscheiding of wanneer partijen nooit getrouwd zijn geweest dienen vaak zaken besproken te worden omtrent de kinderen. Een bemiddelaar kan hierbij een aangewezen hulp zijn.

Wanneer de omstandigheden wijzigen kan het noodzakelijk zijn om de oorspronkelijke overeenkomst ook aan te passen aan de realiteit en dit te laten bevestigen door de Rechtbank.

Wanneer u als partners uit elkaar gaat blijft u nog altijd samen ouders van uw kinderen en dient u samen leren te communiceren over de belangen van uw kinderen en ook daarover akkoorden te bereiken.

Soms is het noodzakelijk om hierbij de hulp van een objectieve derde in te roepen die met u met zijn expertise kan begeleiden tot een akkoord.

 

Familiebemiddeling

Bemiddeling kan ook een aangewezen tool zijn in de bredere betekenis van het woord gezin of familie.

Vaak zijn er conflicten na een erfenis tussen broers en zussen waarbij een bemiddelaar kan tussenkomen om samen de zaken te bespreken en tot een oplossing te komen.

Ook als u een testament opmaakt en dit wil duiden aan uw kinderen kan een bemiddelaar u bijstaan.

Een grootouder die opnieuw contact wenst met zijn kleinkinderen maar moeilijk kan communiceren met zijn eigen zoon of dochter kan onze hulp gebruiken.

Neem vooral contact op met het kantoor om de uitgebreide mogelijkheden te bespreken

Gerechtelijke bemiddeling

Vanaf de invoering van de nieuwe wet op de Familierechtbanken worden partijen bij de start van een procedure bij de Familierechtbank steeds geïnformeerd over de mogelijkheid tot bemiddeling.

De rechter kan in een zaak kiezen om een bepaalde bemiddelaar aan te stellen vooraleer de zaak verder te behandelen of kan de zaak verzenden naar de kamer van minnelijke schikking binnen de Familierechter, alwaar een rechter als bemiddelaar zal optreden.

Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken zijn essentieel voor een goede samenwerking tussen het kantoor en het clienteel.

Onder de algemene voorwaarden worden de belangrijkste richtlijnen meegedeeld voor de samenwerking en betaling van de voldane prestaties.

Erelonen

De kost van een bemiddeling wordt bepaald door de erelonen en de kantoorkosten.