Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Advocaat

Meester Van Wesemael staat u bij als advocaat op verschillende domeinen en is uw raadsman, uw onderhandelaar en vooral de verdediger van uw rechten steeds met toewijding en integriteit.

De belangen van onze cliënten komen op de eerste plaats en zullen met eerbiediging voor de wet en de deontologie behartigd worden.

Openhartig en met vertrouwen zullen de zaken tot in het detail besproken worden om met kennis van zaken er samen te staan.

Iedereen kan, vandaag of morgen, te maken krijgen met een juridisch probleem zoals een relationele breuk, een huurgeschil of een oproeping voor de politierechtbank.

Eenvoudige zaken kan u nog zelf oplossen maar vaak hebt u professioneel advies nodig.

Een advocaat; beter vroeg dan laat... Door tijdig advies en een consultatie bij een advocaat worden veel processen en bijkomende problemen vermeden.

Als u goed geïnfomeerd bent over uw rechten, plichten en juridische mogelijkheden kan een verdere escalatie van een geschil voorkomen worden.

Wanneer het geschil uiteindelijk toch eindigt in een juridische procedure of u bijvoorbeeld opgeroepen bent om te verschijnen voor een Politierechtbank of een correctionele Rechtbank doet u best beroep op een advocaat.

Een burger beschikt vaak niet over de nodige juridische kennis, objectiviteit en welsprekendheid om alleen voor een rechter te verschijnen.

Een advocaat is opgeleid om de perfecte spreekbuis te zijn voor zijn clienteel en het clienteel kan hiervoor rekenen op een aantal basisbeginsels uit de deontologie van de advocaten zoals het beroepsgeheim.

Het kantoor heeft gekozen om zich te specialiseren in bepaalde rechtstakken door het volgen van bijkomende opleidingen en jaarlijkse bijscholing, om op die manier de klanten te verzekeren van een degelijke en juridisch onderbouwde bijstand.

Familie en personenrecht

U wenst te huwen of wettelijk samen te wonen en er dient een contract opgemaakt te worden? 

Is de relatie met uw partner beëindigd? U zou graag scheiden? Wenst u een verblijfs- en financiële regeling uit te werken voor de kinderen? U of  uw ex-partner wil de gezinswoning inkopen?  Uw gemeenschappelijke rekeningen en schulden dienen vereffend te worden?

U wenst een kind te erkennen of een erkenning te betwisten? U wil dat er een DNA-onderzoek wordt gedaan naar de biologische ouders?

U zou graag een kind adopteren en dient daarvoor naar de Rechtbank te gaan?

Dit alles en gelijkaardige problemen vallen onder het familie- en personenrecht, de grootste specialisatie van het kantoor.

Jeugdrecht

Voor de bijstand van minderjarigen bij de jeugdrechtbank dient een advocaat een bijzondere opleiding te volgen tot jeugdadvocaat.

Bijkomend dient de jeugdadvocaat jaarlijks bijscholingen te volgen zodat hij minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden of die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, professioneel maar ook met een persoonlijke toets kan bijstaan.

Mr. Van Wesemael is jeugdadvocaat en staat jaarlijks tientallen minderjarigen bij in moeilijke en emotionele situaties zowel als daders als slachtoffers.

Verkeersrecht

Wanneer u een ongeval hebt gehad, te snel gereden hebt of een andere overtreding tegen de verkeersregels hebt begaan kan u gedagvaard worden voor de Politierechtbank.

Ook kan u als slachtoffer van een verkeersongeval naar de Politierechtbank gaan om uw schade begroot zien te worden.

Het is belangrijk dat u hiervoor een advocaat onder de arm neemt aangezien hij uw dossier met expertise kan bekijken en u degelijke adviezen kan geven.

Vaak is er een rechtsbijstandverzekering inbegrepen in de verzekering van uw voertuig zodat de erelonen en kosten van de advocaat gedekt zullen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

 

Strafrecht

Het kantoor levert bijstand bij verhoor, zowel op het politiekantoor als voorafgaand aan het verhoor, na ontvangst van een uitnodiging van de politie of bij de Onderzoeksrechter.

Indien de zaak voor de Raadkamer komt voor de maandelijkse bevestiging van de aanhouding of de afsluiting en doorverwijzing van het dossier zal het kantoor het dossier inkijken en bijstand leveren op de zitting zelf.

Vervolgens zal het dossier grondig bestudeerd worden na dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank zodat het kantoor in samenspraak met de cliënt tot een gepast pleidooi kan komen.

Daarnaast kunnen ook slachtoffers beroep doen op de diensten van het kantoor voor inzage van het dossier en voor een burgerlijke partijstelling.

 

Huurrecht

Zowel als huurder als als verhuurder kan u geconfronteerd worden met een huurgeschil.

Een huurder die een huurachterstal opbouwt, huisdieren houdt tegen de overeenkomst in of schade heeft aangebracht aan het gehuurde goed?

Een verhuurder die de noodzakelijke herstellingen niet uitvoert, de overeenkomst vroegtijdig beëindigt of de huurwaarborg niet wil vrijgeven na beëindiging van de huurovereenkomst?

Voor de woninghuur en de handelshuur gelden specifieke rechtsregels waardoor u in deze materie best contact opneemt met het kantoor voor advies en bijstand.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een zeer specifieke rechtstak met betrekking tot onder andere:

- Asielaanvragen

- regularisatie-aanvragen (medische, humanitaire of gezinshereniging)

- aanvraag Belgische nationaliteit

 

Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken zijn essentieel voor een goede samenwerking tussen het kantoor en het clienteel.

Onder de algemene voorwaarden worden de belangrijkste richtlijnen meegedeeld voor de samenwerking en betaling van de voldane prestaties.

Tarieven

Uiteraard stelt u zich voor een procedure de vraag ' wat gaat dit mij allemaal kosten?'.

Vooraf exact bepalen wat een procedure kost is jammer genoeg niet mogelijk.

Onderaan kan u wel enkele duidelijke richtlijnen, afspraken en nuttige info lezen omtrent de kost van een procedure zodat u zich een idee kan vormen van de berekening van de uiteindelijke kost.